www.cromoserroneos.com
Errades i variants de cromos de futbol

Pàgina dedicada a les fitxes no catalogades de Mundicromo (errades, fitxes amb més d'una versió i fitxes publicitàries).

Si ets un afcionat als col·leccionisme dels cromos de futbol o tens cusiositat per aquest món no d'eixes de navegar per les nostres pàgines.

ENTRA

 Errores y variantes de cromos de fútbol

Página dedicada a las fichas no catalogadas de Mundicromo (errores, fichas con más de una versión y fichas publicitarias).

Si eres un aficionado al coleccionismo de los cromos de fútbol o tienes curiosidad por este mundo no dejes de navegar por nuestras páginas.

ENTRA

     
Novetats   Novedades
11/06/2008

Ja està la llista de les errades i variants de la temporada 2008

  11/06/2008

Ya esta la lista de los errores y variantes de la temporada 2008

10/06/2007

Incorporades les fitxes índex sense numeració de les temporades 95/96, 96/97 i 97/98.

Incorporades les imatges del Supercomodín 2003 i de l'exemple de Top Platinum brillant amb triangles 2007

  10/06/2007

Incorporadas las fichas índice sin numeración de las temporadas 95/96, 96/97 y 97/98.

Incorporadas las imágenes del Supercomodín 2003 y del ejemplo de Top Platinum brillante con triángulos 2007

01/06/2007
Ja estan totes les fotos de les errades, variants i publicitàries de la temporada 2007. També s'ha actualitzat la temporada 94/95.
  01/06/2007
Ya están todas las fotos de los errores, variantes y publicitarias de la temporada 2007. També s'ha actualitzat la temporada 94/95.
21/05/2007
Ja estan les fotos de les errades, variants i publicitàries de la temporada 98/99
  21/05/2007
Ya están las fotos de los errores, variantes y publicitarias de la temporada 98/99
21/05/2007
La doble versió de Loren de la temporada 2003 passa a ser una errada corregida.
  19/05/2007
La doble versión de Loren de la temporada 2003 pasa a ser un error corregido.
19/05/2007
Ja estan les fotos de les errades, variants i publicitàries de la temporada 2004
  19/05/2007
Ya están las fotos de los errores, variantes y publicitarias de la temporada 2004
15/05/2007
Ja estan les fotos de les errades, variants i publicitàries de la temporada 2001
  15/05/2007
Ya están las fotos de los errores, variantes y publicitarias de la temporada 2001
11/05/2007
Ja estan les fotos de les errades, variants i publicitàries de la temporada 2000
  11/05/2007
Ya están las fotos de los errores, variantes y publicitarias de la temporada 2000
03/11/2006
Ja estan les fotos de les errades, variants i publicitàries de la temporada 2002
  03/11/2006
Ya están las fotos de los errores, variantes y publicitarias de la temporada 2002
25/10/2006
Ja estan les fotos de les errades, variants i publicitàries de la temporada 2003
  25/10/2006
Ya están las fotos de los errores, variantes y publicitarias de la temporada 2003
13/10/2006
Ja estan les fotos de les errades, variants i publicitàries de la temporada 2007
  11/10/2006
Ya están las fotos de los errores, variantes y publicitarias de la temporada 2007

23/08/2006

Ja estan les fotos de les errades de la temporada 2007

 

23/08/2006

Ya están las fotos de los errores de la temporada 2007

18/08/2006

Ja està la llista de les errades i variants de la temporada 2007

 

18/08/2006

Ya esta la lista de los errores y variantes de la temporada 2007

24/07/2006

Ja estan totes les fotos de la temporada 2005
Nou apartat dedicat als col·laboradors de cromoserroneos.com

 

24/07/2006

Ya están todas las fotos de la de la temporada 2005
Nuevo apartado dedicado a los colaboradores de cromoserroneos.com

10/05/2006

Ja estan totes les fotos de la temporada 2006
 

10/05/2006

Ya están todas las fotos de la de la temporada 2006

 


 


Visita el fòrum per a l'intercanvi de cromos de futbol / Visita el foro para el intercambio de cromos de fútbol


 

 

Si tens informació de noves errades, variants o fitxes publicitàries:
Si tienes información de nuevos errores, variantes o fichas publicitarias:

 


www.000webhost.com