Les Fitxes de la Lliga 2005
 
Errades corregides
 
 
 
 
 
 
748.- Índex de l'Eibar (sense escut sobreimpresionat en el revers)
 
748.- Índex de l'Eibar (corregida)
 
         
 


INICI


Si tens informació de noves errades, variants o fitxes publicitàries:

 

000webhost logo