Les Fitxes de la Lliga 98/99
 
Errades corregides
 
 
 
 
 
 
53.- Aldeoldo (en comptes d'Aldeondo)
 
53.- Aldeondo (corregida)
 
         
 


INICI


Si tens informació de noves errades, variants o fitxes publicitàries:


000webhost logo